CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ AMBER

Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber (Amber Capital) là công ty quản lý quỹ được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 2008 theo Giấy phép thành lập số 39/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Với định hướng chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành, có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển trên thị trường trong nước, Amber Capital mở ra nhiều cơ hội thuận lợi trong việc đầu tư tại thị trường Việt Nam cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Cổ đông Amber Capital:

Các cổ đông của Amber Capital đều là những chuyên gia tài chính đầu ngành, năng động và dày dặn kinh nghiệm, có quan hệ bền vững và độ am hiểu rộng các doanh nghiệp, ngành kinh tế cũng như có quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc chọn lọc cơ hội đầu tư cũng như dự báo các thay đổi và đánh giá các yếu tố rủi ro có thể xảy ra với các khoản đầu tư, từ đó định hướng chiến lược, chính sách đầu tư phù hợp trong từng thời kỳ.

Tầm nhìn:

Xây dựng Amber Capital trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam

Sứ mệnh:

Trở thành cầu nối đầu tư cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp SME trong và ngoài nước

Triết hoạt động:

– Với các nhà đầu tư ủy thác vốn:

    + Amber Capital là cánh cổng mở ra các cơ hội đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ hệ thống mạng lưới quan hệ hợp tác gắn bó mà các cổ đông, Ban điều hành quỹ đã tạo lập với các doanh nghiệp đầu ngành, các Ngân hàng thương mại, và các quỹ, tổ chức tài chính khác.

   + Xây dựng các sản phẩm cấu trúc vốn đầu tư linh hoạt, phù hợp với mục tiêu của Nhà đầu tư dựa trên thế mạnh am hiểu thông lệ thị trường và tuân thủ pháp luật.

   + Giúp quản trị hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ và đẩy nhanh sự tăng trưởng bằng cách nắm bắt các cơ hội mới, giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị mở rộng quy mô mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong danh mục ủy thác vốn.

– Với các doanh nghiệp được đầu tư:

   + Mang thương hiệu công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp

   + Với tiêu chí mang tới giá trị đặc biệt cho doanh nghiệp được đầu tư, Amber Capital hỗ trợ doanh nghiệp các giải pháp công nghệ, quản trị hoạt động, gia tăng mạnh mẽ hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo đi đúng mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

   + Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm

   + Hỗ trợ các hoạt động về tài chính liên quan xây dựng phương án tài trợ, huy động vốn, mở rộng đầu tư, mở rộng kinh doanh hay quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu hoặc niêm yết