Nếu các công ty quản lý quỹ khác chỉ lựa chọn danh mục đầu tư bằng việc phân tích số liệu tài chính và thị trường thì Amber Capital luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đem đến và tạo ra các giá trị đặc biệt cho khách hàng.

Amber Capital đã, đang và sẽ dành nhiều thời gian cũng như đưa nhân sự vào nắm một số vị trí chủ chốt tại doanh nghiệp đầu tư với mục tiêu giúp các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư nâng cao năng lực quản trị hoạt động, năng lực cạnh tranh với các đối thủ và đẩy nhanh sự tăng trưởng bằng cách nắm bắt các cơ hội mới, giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị mở rộng quy mô mô hình kinh doanh của mình.

Sự kết  hợp giữa kiến thức và quan hệ trong nước với kinh nghiệm quốc tế của các cổ đông và đội ngũ nhân sự chủ chốt Amber Capital là một lợi thế khác biệt của Amber Capital với các công ty quản lý quỹ khác.

Đội ngũ cán bộ đầu tư của Amber Capital gồm những chuyên gia kinh tế dày dặn kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán, thị trường vốn trong nước; có nhiều quan hệ với các doanh nghiệp đầu ngành và đi ra từ các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng đầu ngành tại Việt Nam và các chuyên gia đầu tư trẻ, năng động, được đào tạo từ các trường đại học nổi tiếng về tài chính ở nước ngoài.

Các quyết định đầu tư tại Amber Capital được nghiên cứu và phân tích chuyên sâu theo nhiều phương diện, góc nhìn khác nhau trên các chỉ tiêu qua hệ thống phân tích được chuẩn hóa bởi các chuyên gia tài chính đầu ngành và hệ thống kiểm định rủi ro chuyên biệt.

Quản trị rủi ro:

Quản trị rủi ro luôn được coi trọng tại Amber Capital, điều này được thể hiện tại “Quy định Quản trị nội bộ” và Bộ “Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp”. Với sự giám sát chặt chẽ trong việc thi hành những quy tắc quản trị doanh nghiệp bao gồm “Quy trình thẩm định đầu tư”, “Quy tắc tìm hiểu khách hàng” và “Quy trình quản trị nội bộ” là những yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ danh tiếng, tài sản và uy tín của Amber Capital cũng như bảo vệ quyền lợi, mang lại lợi ích và sự tin tưởng của khách hàng.

Mọi hoạt động đầu tư kinh doanh tại Amber Capital được giám sát chặt chẽ bởi Ngân hàng lưu ký và Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đồng thời, các kết quả đầu tư được thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng tới từng khách hàng của Amber Capital cũng như công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật Chứng khoán.

Bộ quy tắc tìm hiểu khách hàng được áp dụng cho tất cả các khách hàng trước và trong quá trình hợp tác đầu tư giúp cho cán bộ đầu tư tại Amber Capital thường xuyên cập nhật được khẩu vị rủi ro của khách hàng để điều chỉnh chính sách đầu tư phù hợp với từng thời kỳ cũng như thực hiện các điều chỉnh phù hợp với các quy định phòng chống rửa tiền, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.