Công ty cp quản lý quỹ Amber công bố định kỳ Báo cáo tài chính cho năm tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2018

AFM_ BAO CAO TY LE ATTC

AMF_BAO CAO KIEM TOAN 2018


Công ty CP Quản lý quỹ Amber Công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập Văn phòng đại diện Miền Nam với các nội dung sau:

– Tên: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

– Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 9, tòa nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: (028) 38219986

– Trưởng văn phòng đại diện: Ông Trương Nguyễn.

Trân trọng

BB &NQ HĐCD

 


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với thông tin như sau:

  • Thời gian: 08h30 – Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
  • Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber, Tầng 9A, Toà nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 30/1/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc Công ty.

Chi tiết thông báo và tài liệu mời quý vị xem file đính kèm.

THƯ MỜI HỌP


Công ty CP Quản lý quỹ Amber thông báo về việc thành lập quỹ thành viên với các nội dung sau:

1. Tên quỹ bằng Tiếng Việt: Quỹ đầu tư tài chính AFM,Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: AFM Finance Fund Tên viết tắt: AFMF

2.Vốn điều lệ quỹ: 50.000.000.000 (năm mươi tỉ) đồng

3. Thời gian hoạt động của quỹ: 15 (mười lăm) năm

4.Tên công ty quản lý quỹ: Công ty CP Quản lý quỹ Amber

5.Tên ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP BIDV – CN Hà Thành

6.Cơ cấu thành viên tham gia góp: Công ty CP ô tô Á Châu và Công ty CP Apollo Finance.

TB339 – TLQTV – AFMF