Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 giải trình về việc
chênh lệch vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng

BBGT Q1-2021_signed

AFM – BCTC – Q1-2021_signed


Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Amber

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h30 – 11h30, Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2020.
  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber, Tầng 9A, Toà nhà Leadvisors Place, Số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

tai lieu


Công ty cp quản lý quỹ Amber

Công bố định kỳ Báo cáo tài chính và tỷ lệ an toàn tài chính Năm 2020 – đã kiểm toán (file attach) 

Trân trọng

Bao cao Ty le An toan tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)

Bao cao tai chinh năm 2020 (Da kiem toan)

1 2 3 5