Kính gửi: UBCK / Quý Nhà đầu tư
Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thông báo điều chỉnh gia hạn thời gian chào bán chứng chỉ quỹ mở ASBF – 14/07/2021
Trân trọng.

ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN IPO

Leave a Comment