Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber
thông báo về việc ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan là Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt
Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐCĐ (chi tiết file đính kèm)
Trân trọng

201218181452

Leave a Comment