Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber công bố thông tin:

Giao dịch đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo công văn số 694/QĐ-UBCK ngày 29/10/2020

(file đính kèm)

Trân trọng./.

QD chuyen nhuong Amber(1)

Leave a Comment