Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 :

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h0030 ngày 30 tháng 11 năm 2020

2.   Địa điểm:  Trụ sở chính Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber, Tầng 9A, Leadvisors Place số 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung họp: Chi tiết file đính kèm

Trân trọng./.

tai lieu hop ĐHĐCĐ

Thông bao mời họp