Công Ty CP Quản lý quỹ Amber (Amber Capital)

Bà Nguyễn Thị Thu Hà  – Nhân viên hành nghề quản lý quỹ kể từ ngày 13/10/2020 , Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 001930/QLQ, cấp ngày 30/09/2020

Trân trọng

201014153914

Leave a Comment