Công Ty CP Quản lý quỹ Amber (Amber Capital)

Ông Lê Mạnh Linh  – Chủ tịch HĐQT hành nghề quản lý quỹ kể từ ngày 09/09/2020 , Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 0001819/QLQ, cấp ngày 06/08/2019.

Trân trọng

thong bao nguoi hanh nghe

Leave a Comment