Công Ty CP Quản lý quỹ Amber (Amber Capital) thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Phòng Quản lý danh mục đầu tư cho Ông Tăng Minh Vương, Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 0001856/QLQ, cấp ngày 28/11/2019. Thông báo có hiệu lực từ ngày 14/7/2020.

Trân trọng

QĐ BN – TMV

Leave a Comment