Công Ty CP Quản lý quỹ Amber (Amber Capital) thông báo bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Amber Capital sang Ông Nguyễn Thanh Tùng, , Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Quỹ số 000113/QLQ, cấp ngày 27/02/2009. Thông báo có hiệu lực từ ngày 05/06/2020.

Trân trọng

QĐBN

Leave a Comment