Căn cứ Công văn số 719/QĐ-UBCK ngày 17/09/2019, Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber công bố thông tin chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty giữa các cổ đông.

Chi tiết như file đính kèm

719/QĐ-UBCK PD

Leave a Comment