Amber Capital quy tụ đội ngũ các chuyên gia điều hành và đầu tư dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước; có quan hệ bền vững với các doanh nghiệp trong nước cộng thêm sự am hiểu sâu rộng về hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chọn lọc những khoản đầu tư hấp dẫn.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Mạnh Linh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 • Thạc sĩ kinh tế – luật
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư tại các Ngân hàng lớn trong nước
 • Chủ tịch Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (Niêm yết tại sàn HNX)
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Nhất Việt
 • Chủ tịch Công ty Cổ phần Amber Capital

Ông Louis Nguyễn – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 • Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành tại Saigon Asset Management, công ty Quản lý Quỹ với tổng tài sản quản lý 125 triệu USD
 • Giám đốc điều hành tại Sunwah Kingsway, quản lý khối tài sản trị giá 100 triệu USD của Công ty Quản lý quỹ Sunwah
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM)
 • Cựu Giám đốc điều hành tại Vina Capital, công ty quản lý quỹ với tổng tài sản quản lý 1,7 tỷ USD
 • Cổ đông sáng lập công ty IDG Ventures Việt Nam, công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ với tổng tài sản quản lý 200 triệu USD
 • Cựu giám đốc tại Intelligent Capital tại San Francisco, California, công ty M&A về công nghệ với tổng giá trị giao dịch 1 tỷ USD
 • Cựu giám đốc điều hành tại Osprey Ventures tại Menlo Park, California, công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ tại thung lũng Sillicon với tổng tài sản quản lý 100 triệu USD
 • Giữ các vị trí quản trị về tài chính tại Apple và KPMG tại California

Ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 • Thạc sĩ tài chính – ngân hàng
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, phân tích đầu tư cổ phiếu tại những Công ty Chứng khoán lớn trong nước
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Nhất Việt
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Doãn Hồ Lan – Tổng Giám Đốc

 • Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Định giá Fargo
 • Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Ông Trần Văn Mẫn – Giám đốc phụ trách P. Quản lý quỹ

 • Giám đốc đầu tư chứng khoán vốn – Công ty quản lý quỹ VinaCapital
 • Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư Công ty Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam
 • Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bigfoot Vietnam