Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber công bố thông tin:

Quyết định về việc bãi nhiệm Ông Nghiêm Khắc Đạt và bổ nhiệm thay thế Bà Bùi Thị Qúy vì trí Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty kể từ ngày 20/10/2020.

Trân trọng

201021165708

Leave a Comment