Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber thực hiện báo cáo tài chính Quý IV/ 2019 và biên bản giải trình về việc
chênh lệch lợi nhuận vượt 10% so với cùng kỳ.
Nội dung như báo cáo như file đính kèm.

Trân trọng

Công bố thông tin

BBGT_signed

BCTC AFM_signed

Leave a Comment