Công ty: Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

  • Cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty trên giấy phép hoạt động và Điều 4 của Điều lệ như sau:

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 9A, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi cập nhật: Tầng 9A, Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng.

DIEU LE (5)

Leave a Comment