Công ty: Công ty Cổ phần quản lý quỹ Amber

Địa chỉ trụ sở: Tầng 9A, Tòa nhà Sentinel Place, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243 9386222

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Trần Anh Thắng

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017- 2022 ông Trương Nguyễn thay cho ông Hoàng Thế Anh kể từ ngày 01/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2019 tại đường dẫn web: www.afm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

BB ĐHCĐBT 280519

NQ ĐHCĐBT 280519

Leave a Comment