Công ty CP Quản lý quỹ Amber thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện Miền Nam với các nội dung sau:

– Tên: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber

– Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 9, tòa nhà Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Điện thoại: (028) 38219986

– Trưởng văn phòng đại diện: Ông Trương Nguyễn.

CBTT VPMN

QD 205-UBCK TLVPDDMN

Leave a Comment