Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với thông tin như sau:

  • Thời gian: 08h30 – Thứ 3, ngày 19 tháng 02 năm 2019
  • Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber, Tầng 9A, Toà nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách chốt vào ngày 30/1/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc Công ty.

Chi tiết thông báo và tài liệu mời quý vị xem file đính kèm.

THƯ MỜI HỌP

Leave a Comment