Công ty cổ phần Quản lý quỹ Amber trân trọng công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Trinh giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2019.
Trân trọng!

Leave a Comment